UOBAM จับมือ Mirae Asset เสนอกองทุน ETF ให้กับนักลงทุนในระดับภูมิภาค

UOBAM จับมือ Mirae Asset เสนอกองทุน ETF ให้กับนักลงทุนในระดับภูมิภาค

UOBAM จับมือกับ Mirae Asset เสนอกองทุน ETF แบบ 3 ธีม “การเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจยุคดิจิตอล” โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง ให้กับนักลงทุนในระดับภูมิภาคเอเชีย

วันที่ 29 มีนาคม 2565 UOB Asset Management Ltd (Singapore) ได้ลงนามในความร่วมมือกับ Mirae Asset Global Investment (Hong Kong) Limited (“Mirae Asset”) เพื่อขยายศักยภาพในการนำเสนอกองทุน ETF โดยความร่วมมือนี้จะครอบคลุมภูมิภาคเอเชียคือ ในประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่กลุ่มยูโอบีได้มีสาขากระจายอยู่

โดยการลงทุน ETF แบบเป็นธีม จะเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง เช่น ธุรกิจพลังงานสะอาด หรือ บริการเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และทรัพยากรผ่านออนไลน์ (Cloud Computing) ซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมครั้งแรกในสหรัฐฯ และยุโรป ต่อมาจึงขยายมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามข้อมูลของ ETFGI มูลค่ารวมของกองทุน ETF ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) มีมูลค่า 543.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีกองทุนจดทะเบียน 2,467 กองทุนในตลาดหลักทรัพย์ 20 แห่ง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ส่วนข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange หรือ SGX) นั้น มูลค่ารวมของกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาด SGX ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ต่อปี เป็น 12.6 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการนำเสนอกองทุน ETF ทาง UOBAM จึงได้ร่วมมือกับ Mirae Asset ผู้เชี่ยวชาญการลงทุน Thematic ETF ที่มีประสบการณ์การบริหารกองทุน ETF มากกว่า 400 กองทุนทั่วโลก มาร่วมพัฒนาและเริ่มนำเสนอกองทุน ETF ใน 3 ธีมที่เป็นกระแสหลักของเอเชียที่ คือ การเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกในอนาคตและเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับนักลงทุนผ่านเครือข่ายสาขา UOBAM ทั่วภูมิภาคและด้วยความเชี่ยวชาญการลงทุนของ UOBAM ที่มีมากกว่า 35 ปี ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ UOBAM และ Mirae Asset สามารถเพิ่มศักยภาพในการนำเสนอกองทุน ETF เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุน

Mr.Thio Boon Kiat, Chief Executive Officer, UOBAM กล่าวว่า ความร่วมมือกับ Mirae Asset ภายใต้การลงทุนใน Global X ETF จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการกระจายพอร์ตการลงทุนให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในโอกาสการเติบโตของเอเชีย นอกจากนี้เป็นการลงทุนในกระแสที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว จากกลุ่มเทคโนโลยีการเงิน ไปจนถึงพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นหนึ่งในกระแส Megatrend ที่เราสนใจ ทั้งนี้ การร่วมมือกับ Mirae Asset ที่มีความคิดแนวเดียวกันนั้น จะช่วยให้ UOBAM สามารถยกระดับความสามารถในการเสนอผลิตภัณฑ์ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการลงทุนของตลาด ETF ในเอเชีย”

Mr Jung-Ho Rhee, Chief Executive Officer, Mirae Asset Global Investment (Hong Kong) Limited ได้กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ UOBAM เพื่อให้นักลงทุนเอเชียได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนและนวัตกรรมการลงทุนในรูปแบบของ ETF ซึ่งเราได้เริ่มนำเสนอ Thematic ETF ที่นอกจากจะคัดสรรการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตแล้ว ยังมีกลยุทธ์มุ่งเน้นเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถจะเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจโลกในอนาคตได้อีกด้วย

ในปี 2564 บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และ Mirae Asset ได้ร่วมกันจัดตั้งและนำเสนอกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ (UHERO) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Video Games and E-Sports ETF ที่อ้างอิงกับดัชนี Solactive Video Games & E-Sports Index (SOLHERO) ความร่วมมือนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถลงทุนในกลุ่มธุรกิจเกมและ E-Sports ทั่วโลกผ่านกองทุน Global X ETF

โดยจะเห็นได้ว่ากองทุน ETF นี้กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปีที่แล้ว UOBAM ยังได้นำเสนอกองทุน UOB APAC Green REIT ETF เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนสิงคโปร์ ได้ลงทุนในกองทุน ETF อสังหาริมทรัพย์แรกของโลกที่เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพตามหลักของ ESG กองทุนดังกล่าว ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และสามารถระดมทุนได้ถึง 80 ล้านเหรียญสิงคโปร์จากการเสนอขายครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 – 18 พฤศจิกายน 2564

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance