“ซีวิลเอนจีเนียริง” เคาะราคาขายไอพีโอ 4.60 บาท เปิดจอง 19 – 21 ม.ค.65

“ซีวิลเอนจีเนียริง” เคาะราคาขายไอพีโอ 4.60 บาท เปิดจอง 19 – 21 ม.ค.65

“ซีวิลเอนจีเนียริง” กำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอ ที่ช่วงราคาสูงสุด 4.60 บาท มีP/E ที่ 16.80 เท่า เตรียมเปิดจอง 200 ล้านหุ้น วันที่ 19-21 ม.ค.65 หวังนำเงินระดมทุน 920 ล้านบาท “ขยายธุรกิจ – ชำระหนี้ – ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน”

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)หรือ CIVIL ระบุ ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)ว่าได้ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 200 ล้านหุ้น ที่ 4.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุด จากช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) 4.30-4.60 บาท

สำหรับราคาดังกล่าวมีค่า P/E ที่ 16.80 เท่า โดยคิดจากกำไรซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ไตรมาส 4/63-ไตรมาส 3/64) โดยกำหนดเสนอขายวันที่ 19-21 ม.ค.2565

สำหรับหุ้นที่เสนอขายแบ่งเป็นดังนี้ เสนอขาย บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 38,142,000 หุ้น คิดเป็น 19.07% ,นักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อจำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็น 60%

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย 30,000,000 หุ้น คิดเป็น 15% ,กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของบริษัท 8,700,000 หุ้น คิดเป็น 4.35%,พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย 3,158,000 หุ้น หรือ 1.58%

ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ 920 ล้านบาท จะนำไปใช้ ลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างจำนวน 442-530 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 177-265 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยคาดจะใช้เงินในช่วงปี 2565-2566