คลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข 30,000 ล้านบาท

คลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข 30,000 ล้านบาท

คลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข 30,000 ล้านบาท เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในช่วงต้นปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มกราคม 2565 จำหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โมบายแอป และเคานเตอร์สาขา 4 ธนาคารใหญ่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้กระตุ้นและฟื้นเศรษฐกิจปี 2565 ( มาตรการของขวัญปีใหม่ พ.ศ 2565 )ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดขึ้นเพื่อส่งความสุขให้แก่ประชาชน โดยในส่วนงานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข วงเงิน 30,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มกราคม 2565 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในช่วงต้นปี 2565

โดยจะจำหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้รายละเอียดเงื่อนไข อาทิ อายุพันธบัตร อัตราดอกเบี้ย สบน.เตรียมจะแถลงในเร็ว ๆ นี้

อนึ่งในรอบปี 2564 สบน.ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 3 รุ่น วงเงินรวม 190,000 ล้านบาท โดยสามารถปิดการจำหน่ายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เช่นในรุ่น “ออมไปด้วยกัน” บนวอลเล็ต สบม.วงเงิน1 หมื่นล้านบาท สามารถจำหน่ายหมดภายในระยะเวลา12 นาที

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ 3 รุ่น ที่จำหน่ายในปี 2564 ประกอบด้วย

รุ่นเราชนะ วงเงิน 60,000 ล้านบาท (ขายบนวอลเล็ต สบม.5,000 ล้านบาท ) ออกจำหน่ายช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.00% ต่อปี
รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.50% ต่อปี

2. รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ วงเงิน 50,000 ล้านบาท ( ขายบนวอลเล็ต สบม. 10,000 ล้านบาท ) ออกจำหน่ายช่วงเดือนมิถุนายน 2564 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

 

รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ บนวอลเล็ต สบม. อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.80% ต่อปี
รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ ขายประชาชนทั่วไป อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.90% ต่อปี

3. รุ่นออมไปด้วยกัน วงเงิน 80,000 ล้านบาท ( ขายบนวอลเล็ต สบม. 10,000 ล้านบาท ) จำหน่ายช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.10% ต่อปี
รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00% ต่อปี