เอสซีบี เทคเอกซ์ แต่งตั้ง ‘โจนาธาน ชาร์ป’ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

เอสซีบี เทคเอกซ์ แต่งตั้ง ‘โจนาธาน ชาร์ป’ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

“บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด” (SCB TechX) บริษัทร่วมทุนระหว่าง “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) และ “ปับลิซีส เซเปียนท์” (Publicis Sapient) ในเครือปับลิซีส กรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ประกาศแต่งตั้ง นายโจนาธาน ชาร์ป ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี เสริมทัพทีมบริหาร รับภารกิจสำคัญในการสร้างขีดความสามารถและการเติบโตใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และนวัตกรรม โดย นายโจนาธาน ชาร์ป จะรับผิดชอบในการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยผลักดัน SCB TechX สู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด และดีที่สุดในอาเซียน

นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด กล่าวว่า เอสซีบี เทคเอกซ์ (SCB TechX) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการประกาศแต่งตั้ง นายโจนาธาน ชาร์ป ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) เพื่อรับภารกิจสำคัญในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และนวัตกรรม เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่านายโจนาธาน จะสามารถนำเอาประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีมาช่วยสร้างการเติบโตรวมถึงผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ และดีสุดในอาเซียน ภายใน 3-5 ปี ข้างหน้า

นายโจนาธาน ชาร์ป ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด กล่าวว่า SCB TechX คือ องค์กรที่เป็นต้นแบบให้บริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ธนาคาร รวมถึงองค์กรที่ให้บริการด้านการเงินสามารถตอบสนองความคาดหวัง พร้อมทั้งสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้า ทั้งบริการด้านนวัตกรรมการเงินการธนาคาร และที่นอกเหนือจากบริการทางการเงิน (Non-Banking) ด้วยการผสมผสานของบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากทั้งกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) และปับลิซีส เซเปียนท์ (Publicis Sapient) โดย SCB TechX มุ่งหวังผลลัพธ์ในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วตามแบบฉบับของธุรกิจดิจิทัล เพื่อรองรับโลกแห่งอนาคต

นายโจนาธาน ชาร์ป เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์กว่า 25 ปี ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การให้คำปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้ลูกค้าองค์กรชั้นนำทั่วโลก ทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป และกว่า 12 ปี ในเอเชียแปซิฟิก เช่น Unilever, MetLife, ANA, BBL, Pandora และอื่นๆ ก่อนหน้าร่วมงานกับ SCB TechX นายโจนาธาน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำอาเซียนที่ปับลิซีส เซเปียนท์ ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี ที่ร่วมงานกับปับลิซีส เซเปียนท์ มีโอกาสดำรงตำแหน่งหัวหน้าด้าน Technology & Delivery ทั่วเอเชียแปซิฟิก และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของปับลิซีส เซเปียนท์ นายโจนาธาน ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันชั้นนำหลากหลายสถาบัน ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ระบบคลาวด์ และการบริหารจัดการ ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Royal Military College of Canada ประเทศแคนาดา

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket